Instruktioner för mini GSM spionmikrofon

Mini GSM spionmikrofon

Mini GSM spionmikrofon
GSM Mini Spy Microphone är en kompakt och diskret enhet som tillåter dig capture fjärrljud med ett telefonsamtal. Utrustad med mikrofon integrerad av hög känslighet och ljudkvalitet.  La Inspelningsautonomi är cirka 12-15 dagar i standby-läge eller 3-5 dagar med ljudkontrollfunktion som tillåter Automatiskt samtal när ljud detekteras.

Tekniska egenskaper

Ljudinspelning med kvalitet och hög känslighet. Dessutom tillåter det automatisk ljudaktivering.
För att kunna lyssna på distans ingår en SIM-kortplats att upprätta telefonsamtal.
incluye una inbyggt uppladdningsbart batteri 300mAh. Detta batteri kan vara 100 % laddad på 1.5 timmar och erbjudanden upp till 15 dagars användning.

innehåll

Mini GSM spionmikrofon

USB-kabel

Manuell

Instruktioner

Steg 1 - Ladda

Mini GSM spionmikrofon 4

Det är nödvändigt att ladda produkten innan den används för första gången. För att ladda batteriet, Anslut till USB-porten på en strömförsörjd dator eller en 5V/1A-laddare. El laddningstiden är ca 1,5 timme när den är ansluten till en laddning från en USB-port eller en 5 Volt 1 Amp laddare (⚠Max 5V 1A, om mer strömstyrka används kommer livslängden att förkortas eller batteriet slutar fungera).

under laddning det blå ljuset lyser och laddningen är 100 % när den blå lampan släcks.

Steg 2 - Ström på/av och ljudaktivering

Sätt i SIM GSM-mikrofon

Sätt i ett SIM-kort för att slå på som kan ringa och ta emot telefonsamtal. För att använda SIM-kortet är det måste tillfälligt ta bort SIM-pinkoden. Du hittar inställningen på din mobil i säkerhet, integritet eller liknande inställningar. Om du inte hittar alternativet, Sök på Google: "ta bort SIM-korts pinkod + mobilmodell/märke".

När du sätter i SIM-kortet, kommer att tända ett rött ljus i 3 sekunder och den stängs av vilket indikerar att produkten har slagits på och är klar att användas. För att lyssna på mikrofonmiljön ringer du mobilnumret på SIM-kortet och efter 3 sekunder besvaras samtalet automatiskt.

La röstaktivering puede aktivera genom att skicka ett SMS till telefonnumret på SIM-kortet medan det är isatt i produkten. För Aktivera röststyrning, skicka meddelandet "1111'(utan citattecken); för inaktivera det, skicka meddelandet «0000'(utan citattecken). Vi får ett SMS som svar efter 1-2 minuter bekräftar aktivering/avaktivering av ljuddetekteringsläget. När det finns en ljud högre än 45dB ringer enheten automatiskt till numret som skickade sms:et så kan vi lyssna.

till stäng av produkten, ta bort SIM-kortet.

Om du har frågor, tveka inte att kontakta oss! 😉

Täta problem

1 - Slås inte på

Mini GSM spionmikrofon 4

Det är nödvändigt att ladda produkten innan den används för första gången. För att ladda batteriet, Anslut till USB-porten på en strömförsörjd dator eller en 5V/1A-laddare. El laddningstiden är ca 1,5 timme när den är ansluten till en laddning från en USB-port eller en 5 Volt 1 Amp laddare (⚠Max 5V 1A, om mer strömstyrka används kommer livslängden att förkortas eller batteriet slutar fungera).

under laddning det blå ljuset lyser och laddningen är 100 % när den blå lampan släcks.

2 - Du tar inte emot samtalet

Sätt i SIM GSM-mikrofon

Det kan finnas en problem med att installera SIM-kortet av produkten. Kontrollera att enheten är laddad och sätt i SIM-kortet i enlighet med chipets form. Det är också möjligt att PIN-koden för SIM-kortet har inte tagits bort eller så kan SIM-kortet inte ta emot samtal.

Om du har frågor, tveka inte att kontakta oss! 😉

Säkerhet och efterlevnad

Nedan anges viktig produktinformation i förhållande till säkerhet och efterlevnad som garanterar korrekt och säker användning av produkten:

⚠ UNDERLÅTANDE ATT FÖLJA DESSA SÄKERHETSINSTRUKTIONER KAN RESULTERA I BRAND, ELEKTRISK STÖT ELLER ANNAN SKADA ELLER SKADA.
Certifieringar och varningsprodukter PingaOculto

® PingaOculto. Alla rättigheter förbehållna.

Produktspecifikationer:

Modellnamn: Mini GSM spionmikrofon

Modellnummer: ME-04

Produktidentifierare: 706212918430

Produktbatteri: Integrerad litiumjontyp med 300 mAh kapacitet

Drifttemperatur: 0 till 40ºC

Produktanvändning: Utsätt inte din enhet eller adapter för vätskor. Om din enhet eller adapter blir blöt, koppla försiktigt bort alla kablar utan att bli blöta i händerna och vänta tills enheten och adaptern har torkat helt innan du ansluter dem igen. Försök inte torka enheten eller adaptern med en extern värmekälla, till exempel en mikrovågsugn eller hårtork. Om enheten eller adaptern är skadad, sluta använda den omedelbart. Använd endast de medföljande tillbehören för att driva din enhet. För att undvika risken för elektriska stötar, rör inte enheten eller kablarna som är anslutna till den under åskväder. Kablarna och/eller adaptrarna är endast avsedda för inomhusbruk.

Rättsligt meddelande: PingOc Now SL ansvarar inte för bedräglig eller felaktig användning av produkten på grund av bristande förståelse eller läsning av informationen i instruktionerna och försiktighetsåtgärderna. Denna produkt är inte en leksak och får inte användas i strid med gällande lagar. Om du har några frågor kan du kontakta oss innan du använder produkten.

För EU-kunder: Härmed, PingaOculto, förklarar att typen av radioutrustning är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen. Denna utrustning har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

FCC-efterlevnad: Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

  • Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
  • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
  • Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
  • Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. Enheten har utvärderats för att uppfylla det allmänna RF-exponeringskravet. Enheten kan användas under bärbara exponeringsförhållanden utan begränsningar.

Överensstämmelse med radiofrekvensexponering: Som en hälsoskyddsåtgärd överensstämmer denna enhet med gränsvärdena för exponering av allmänheten för elektromagnetiska fält i enlighet med rådets rekommendation 1999/519/EC. Denna enhet kan placeras på kroppen för att undvika långvarig användning av den i mer än 5 timmar.

Så här återvinner du din enhet på rätt sätt: Bortskaffande av vissa elektroniska enheter är reglerat i vissa områden. Se till att du följer lokala föreskrifter och lagar.

Ytterligare information om säkerhet och efterlevnad: För ytterligare information om säkerhet, återvinning och efterlevnad eller andra viktiga frågor relaterade till din enhet, tveka inte att kontakta oss via något av de tillgängliga kontaktsätten. Kontaktsätt med: E-post kontakta@pingaoculto.com, Ring/WhatsApp +34 644 098 320.

Begränsad garanti: Alla officiella märkesvaror PingaOculto de har en 2 års minsta garanti. Denna garanti kan förlängas eller minskas beroende på landet där försäljningen äger rum, vilket är fallet enligt lag i Spanien där den förlängs till 3 år enligt lagdekret 7/2021 med avseende på garantin för försäljning av Konsumtionsvaror. Vi förbehåller oss rätten att neka garantin för en produkt om olämplig eller försumlig användning av kunden verifieras, liknande de som återspeglas i: https://www.pingaoculto.es/garantias-y-devoluciones/ Om du behöver kontakta oss på grund av ett fel kan du göra det via e-post: kontakta@pingaoculto.com eller via Ring/WhatsApp: +34 644 098 320.

Global Expressfrakt

Var som helst i Världen

14 dagars Returrätt

Upp till 14 kalenderdagar

3 års Garanti

Snabb och effektiv hantering

100% Säker Betalning

PayPal/MasterCard/Visa